INDELING BOEKEN OPENKAST

Je kunt in de boekencatalogus op rubriek zoeken door bij ‘geavanceerd zoeken’ op ‘meer opties’ te klikken, zodat je in het veld ‘plaatskenmerk’ het nummer van de rubriek kunt typen.

100-180 Naslagwerken
190 Thesissen
200 Gokken
205 Internetverslaving
210 Gamen
300 Middelengebruik: algemeen
310 Middelengebruik: inleidende werken
350 Epidemiologie: internationaal
360 Epidemiologie: België
361 Epidemiologie: Nederland
380 Neurobiologie en farmacologie
390 Geschiedenis
391 Culturele antropologie
410 Alcohol
430 Cannabis
440 Opiaten
450 Cocaïne
452 Amfetamine
455 Cafeïne
460 Tripmiddelen
470 XTC
480 Psychofarmaca
485 Tabak
490 Overige middelen A-Z
510 Beleidsmodellen
520 Beleid en wetgeving: internationaal
530 Beleid en wetgeving: België
531 Beleid en wetgeving: Nederland
540 Drugpreventie: algemeen
550 Lokale drugpreventie
570 Onderwijs
571 Basisonderwijs
572 Secundair onderwijs
573 Hoger onderwijs
575 Gezinsmilieu
578 Jeugdhulpverlening
580 Werkomgeving
584 Jeugdwerk
585 Uitgaansleven
586 Sport
610 Etiologie
620 Drughulpverlening
625 Therapeutische gemeenschappen
626 Huisartsen
627 Alternatieve geneeskunde
630 Drughulpverlening in België
631 Drughulpverlening in Nederland
640 Alcoholhulpverlening
645 Straathoekwerk
650 Maatschappelijke integratie
661 Zelfhulpboeken
662 Zelfhulpgroepen
670 Comorbiditeit
680 Familieleden
695 Instrumenten, vragenlijsten
698 Ethische aspecten, deontologie, beroepsgeheim
710 Jongeren
720 Ouderen
730 Gender
740 Etnische groepen
741 Daklozen
742 Sociaal-economische status en middelengebruik
760 Zwangerschap
780 Deskundigheidsbevordering
810 Getuigenissen
811 Romans
812 Jeugdromans
813 Informatieve jeugdboeken
820 Criminaliteit
821 Overlast, leefbaarheid, gebruiksruimten
823 Laboratoriumtests
825 Infectieziekten
826 EHBO, overdosis
828 Zelfmoord
829 Psycho-organische stoornissen
830 Productie, handel en trafiek, vervolging
835 Ontwikkelingslanden
840 Verkeer
850 Justitiabele druggebruikers
860 Media
862 Reclame, marketing
865 Letterkunde, film, muziek, theater
870 Economische aspecten
875 Godsdienst, spiritualiteit
920 Gezondheidsbevordering
950 Congresverslagen en studiedagen
975-980 Onderzoek
982 Historische collectie
983 DVD’s
984 CD-ROM’s
995 Nederlandstalige didactische materialen
996 Didactische materialen (andere talen)
997 Spelmaterialen
Log in to your account: