Bezieling en bereikbaarheid : de aanpak van drugsproblematiek en GHB-problematiek in het bijzonder in de gemeente Twenterand [PDF]
Nijkamp, Laura
Lemmers, Lex
Utrecht: Trimbos-instituut, 2018
56 p.

drugs - beleid - GHB - lokaal beleid - Nederland - onderzoeksrapporten - hulpverlening -

Exemplaarinformatie:
E-bron

Online link:
http://www.google.com/search?q=Bezieling-en-bereikbaarheid de-aanpak-van-drugsproblematiek-en-GHB-problematiek-in-het-bijzonder-in-de-gemeente-Twenterand
Kies "toon normaal" voor een toonformaat met hyperlinks.